Trainingen

Methodieken

Voor uw operators verzorgen wij trainingen waarbij we veelal werken met door ons ontwikkelde ‘blended-learning‘ modules. Hierbij worden ‘Face-To-Face‘ sessies vooraf gegaan door ‘E-learning‘. Iedere student kan zo in eigen tempo (zonder uw andere werknemers te belasten) op het gevraagde niveau komen. Deze methode is niet alleen prijsgunstig maar ook bijzonder effectief en motiverend gebleken. Dat het cursusmateriaal ook buiten werktijd toegankelijk is kan een pré kan zijn.

Aanbod