In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden volgens via de link  Metaalunievoorwaarden 2014 – Nederlands A4 weergegeven tekst. De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.